OK

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Nasza strategia opiera się na wyzwaniu, aby być operatorem, do którego nasi klienci mają pełne zaufanie . Kluczowym elementem tego wyzwania są ludzie. Aby być najbardziej zaufanym operatorem i liderem w obsłudze klienta, musimy zapewnić, aby pracownicy czuli się zaangażowani, zmotywowani i gotowi do podejmowania dodatkowych zadań dla klienta.

Nasze relacje w zespole

Orange People Charter

Karta Społeczna Orange oferuje pracownikom szansę na współpracę i odnoszenie sukcesów w zespole zorientowanym na osiąganie celów, zbudowanym wokół naszego zaangażowania w realizacji potrzeb naszych klientów. Nasz statut jest oparty na współpracy między Orange i pracownikami, na zrównoważonych relacjach opartych na wzajemnym szacunku. Karta Społeczna wykorzystuje siłę naszego zespołu w celu osiągnięcia naszej strategii wzrostu i dzielenia się wynikami w klimacie spójności i solidarności.

Nasze zobowiązania

Nasze zobowiązanie to stać się pracodawcą z wyboru poprzez:

 • bycie uczciwym i odpowiedzialnym społecznie pracodawcą
 • przekazanie menedżerom uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności za rozwój i osiąganie celów
 • oferowanie możliwości kariery i rozwoju
 • zapewnienie środowiska pracy dla budowy satysfakcji klienta
 • zapewnienie wysokiej jakości warunków pracy
 • dostrzeganie i nagradzanie indywidualnych i zbiorowych sukcesów naszych pracowników
Karta Społeczna Orange  [8075.0Ko]

Nasze działania

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) to dostosowywanie strategii biznesowej firmy do oczekiwań i potrzeb społecznych. W Orange Polska realizujemy to podejście w ramach 4 strategicznych obszarów CSR: integracja cyfrowa, bezpieczna sieć, czyste środowisko i ciekawy zespół.

Rozwijając i dostarczając nowoczesne usługi i technologie mamy istotny wpływ na nasze otoczenie, dlatego dbamy o zrównoważony rozwój i podnoszenie jakości życia nas wszystkich.
Konsekwentnie podejmujemy odpowiedzialne działania:

 • by każdy mógł korzystać z możliwości cyfrowego świata, niezależnie od umiejętności, miejsca zamieszkania, wieku czy sprawności, w sposób prosty i wolny od zagrożeń

 • by komunikować się z naszymi klientami w sposób jasny i rzetelny

 • by każdy z naszych inwestorów otrzymywał pełną informację na temat naszych działań

 • by nasze cele biznesowe realizowane były z poszanowaniem zasad ekologii i w harmonii ze środowiskiem

 • by tworzyć kulturę współpracy, w której wszyscy pracownicy i współpracownicy czują się szanowani, z satysfakcją realizują cele zawodowe i życiowe pasje

Dowiedz się więcej o CSR w Orange Polska

Fundacja Orange

Technologia cyfrowa służy dobru społeczeństwa.
To przekonanie przyświeca działaniom Fundacji Orange w dziedzinach edukacji, kultury, dostępu do zatrudnienia i zdrowia. Ich realizacja jest możliwa dzięki mobilizacji tysięcy pracowników firmy na całym świecie i ich czynnemu udziałowi w akcjach prowadzonych przez Fundację