OK

najnowsze oferty

najczęściej rekrutujemy na stanowiska:

  • Architekt Korporacyjny 
  • Architekt Systemu IT
  • Starszy Projektant Systemu
  • Starszy Architekt Rozwiązania

szukamy osób:

  • z doświadczeniem w utrzymywaniu zasobów informatycznych firmy w poprzez rozwiązywanie technicznych i biznesowych problemów użytkownika z aplikacją
  • ze znajomością środowisk programistycznych
  • z doświadczeniem pracy w technologiach bazodanowych SQL
  • dla których tworzenie narzędzi wspomagających rozwój obszarów firmy jest pasją
  • które dbają o szczegóły i wysoką jakość swojej pracy