OK

Zachęcanie pracowników do zaangażowania

engagement

Podobnie, jak w przypadku zobowiązań dla klientów Orange deklaruje również swoje zaangażowanie w stosunku do pracowników. Grupa będzie tworzyć warunki niezbędne do umożliwienia każdemu pracownikowi pełne zaangażowanie w firmie. W tym celu, Orange będzie:

  • doceniać głos każdego pracownika; będzie słuchać i działać, dając każdemu pracownikowi środki do realizacji swoich pomysłów poprzez pracę zespołową
  • zauważać wkład każdej osoby, równoważyć potrzeby pracownika i zespołu, skupiając się na satysfakcji klienta
  • dbać o etykę zachowań, odpowiedzialność i różnorodność jako źródła wyników społecznych

Dotyczy to w szczególności cyfrowego wsparcia pracowników, zatrudnienia młodzieży, równych szans i ochrony środowiska.