OK

Rozwijanie sprawnych metod pracy

Agilité collective 400x160

Zespołowa sprawność ma fundamentalne znaczenie, jeśli chcemy być bardziej dostosowani do oczekiwań naszych klientów i rozwoju rynku. Dla Orange, sprawne (zwinne) sposoby pracy oznaczają:

  • zachęcanie wszystkich pracowników, aby przejmowali inicjatywę poprzez zapewnienie autonomii w działaniu, poprzez uznanie, że każdy może popełniać błędy, poprzez uproszczenie organizacji pracy
  • promowanie zbiorowych sposobów pracy za pośrednictwem podejścia opartego na projektach lub za pośrednictwem wspólnot wiedzy; nasz wewnętrzny portal społecznościowy Plazza przyczynia się do tego
  • zapewnienie rozwoju środowiska pracy poprzez dostarczenie miejsc pracy, zaprojektowanych tak, aby ułatwiać współpracę pracowników i zapewniać dobre samopoczucie w pracy. Ogrody Orange, oddane do użytku w dniu 8 czerwca, są dobrym przykładem