OK

Przyjazny pracodawca w cyfrowym świecie

promesse employeur digital humain

W 2016 roku, Orange złożył obietnicę: być cyfrowym i opiekuńczym pracodawcą i zbudował nowy fundament dla stosunków pomiędzy Orange i pracownikami. Obietnica Orange jest jednym z podstawowych elementów strategicznego planu Essentials2020.

Dzięki tej obietnicy, Orange potwierdza, że relacje w zespole kluczowym czynnikiem dla wyników gospodarczych i po raz pierwszy idzie dalej, oferując wspólną inicjatywę dla całej Grupy. Inicjatywa uwzględnia szybki rozwój rozwiązań cyfrowych i ustanawia szereg zobowiązań wobec pracowników, które są zbieżne z oczekiwaniami pracodawcy  wobec każdej osoby zaangażowanej w pracę zespołową dla Orange. Takie podejście wspiera jasny cel: oferowanie pracownikom unikalnych doświadczeń, podobnych do tych, które chcemy dać naszym klientom.

Na czym polega nowa obietnica Orange?

Ambicją programu strategicznego Essentials2020 jest zbudowanie niezrównanej jakość obsługi klienta. Osiągnięcie takiego celu wymaga umiejętności słuchania naszych klientów i podejmowania odpowiednich działań. Pracownicy Orange są głównymi aktorami w dążeniu do zrealizowania tej ambicji. Dlatego Orange składa każdemu ze swoich pracowników jedyną w swoim rodzaju, prostą i silną obietnicę - obietnicę bycia cyfrowym i opiekuńczym pracodawcą. Obietnica ta została stworzona przy współpracy ponad 1000 pracowników w całej Grupie.

Jest to obietnica, która ma na celu zbudowanie cyfrowego, opiekuńczego i unikalnego doświadczenia pracowników:

  • cyfrowe -  w szybko zmieniającym się cyfrowym świecie, rozwiązania cyfrowe oferują niesamowite możliwości uproszczenia relacji z pracownikami, podobnie jak Orange pragnie uprościć relacje z klientami, poprzez przekształcenie sposobów pracy w kierunku większej autonomii i współpracy
  • opiekuńcze -  troska o ludzi jest podstawą planu Orange. pełnienie roli troskliwego pracodawcy oznacza bycie blisko pracowników, dbanie o każdego z nich w celu zapewnienia jak najwyższej jakości warunków pracy i umożliwianie im samodzielnee kształtowanie własnego rozwoju
  • unikalne - Orange bierze pod uwagę sytuację i kontekst każdego pracownikam, przekształcając różnorodność w siłę napędową dla postępu i zbiorowej inteligencji.

Aby spełnić naszą obietnicę cyfrowego i troskliwego pracodawcy zostały zdefiniowane 3 priorytety:

  • zapewnienie odpowiednie umiejętności dla potrzeb przyszłości
  • rozwijanie sprawnych metod pracy
  • zachęcanie pracowników do zaangażowania

Konkretne działania

Obietnica cyfrowego i opiekuńczego pracodawcy zostanie przełożona na konkretne działania w każdym z krajów Grupy. We Francji, na przykład, nowa umowa społeczna będzie opierać się na fundamencie Essentials2020, ze szczególnym uwzględnieniem nowych cyfrowych metod pracy oraz istotnej roli każdej osoby w firmie. Orange potwierdza również znaczenie dialogu z przedstawicielami pracowników w celu stworzenia korzystnych warunków do wdrożenia nowych rozwiązań.

Jérôme Barré, Wiceprezes Orange ds. Zasobów Ludzkich

Jérôme Barré 400x160

Nasi pracownicy twarzą i głosem Orange wspierając nasz cel budowania niezrównanej jakości obsługi klienta. Dla nich chcemy budować unikalne doświadczenia pracowników.