OK

opisz swoje doświadczenia zawodowe

opisz swoje doświadczenie zawodowe

entretien 3

Doświadczenie zawodowe to ważny element CV dla rekrutera. Oprócz nazwy firmy i zajmowanego stanowiska, opisz w nim zakres najważniejszych obowiązków. Podkreśl również cele, które udało Ci się zrealizować oraz sukcesy, którymi możesz i chcesz się pochwalić.

Jeżeli oprócz praktyk studenckich, które zawsze warto opisać, nie posiadasz innych doświadczeń zawodowych, to zaprezentuj swoje aktywności realizowane podczas studiów. To mogą być np.: zaangażowanie w prace organizacji studenckich, w akcje wolontariackie, działanie w kołach naukowych.

W opisie zastosuj odwróconą chronologię: zacznij od najnowszych doświadczeń zawodowych. Podobnie postępuj w przypadku opisywania wykształcenia. Wpisz lata i miesiące zatrudnienia.

Nie stosuj skrótów, czy nazw systemów, które były używane tylko na wewnętrzne potrzeby firmy. Nic one nie powiedzą osobie, która zapoznaje się z Twoim dokumentem. Lepiej opisać praktyczną stronę tych narzędzi pokazując ich funkcjonalności i zastosowanie.