OK

Twoje umiejętności

Twoje umiejętności

Wypisz w CV umiejętności, które mogą być przydatne na konkretnym stanowisku. Jeżeli opisujesz znajomość języka obcego, dokładnie określ jego poziom np. wykorzystując klasyfikację Rady Europy lub opisz krótko, w jakich sytuacjach był używany. Dodaj informację o certyfikatach, jeśli takie posiadasz i wpisz datę ich uzyskania.

wykształcenie – ważne czy nieważne?

Ważne. Szczególnie, gdy jest zbieżne z pracą na stanowisku, na które aplikujesz. Nad tą częścią CV powinny się skoncentrować przede wszystkim osoby nie posiadające dużego doświadczenia zawodowego. Warto zastosować się do naszych wskazówek zawartych w akapicie „Opisz swoje doświadczenie zawodowe”.

W CV jest również miejsce na informację o ukończonych szkoleniach. Ale wybierz te, które są ważne z perspektywy interesującego Ciebie stanowiska.

entretien7