OK

Plazza - wewnętrzny portal społecznościowy

Plazza - wewnętrzny portal społecznościowy

Od roku 2010 Plazza pomaga nam wymieniać się coraz większą ilością informacji i umacniać więź między pracownikami Orange.

Nasz portal społecznościowy upraszcza nasze procesypracy i umożliwia szybsze reagowanie na potrzebynaszych partnerów i klientów. Plazza nieprzerwaniedąży do innowacji, aby dostarczać coraz więcej usługusprawniających realizację naszych codziennychdziałań, do usług tych zaliczają się Plazza map, Hand Uporaz nasz nowy kafelek Twitter.

Plazza to miejsce do międzynarodowej i międzyjednostkowej wymiany informacji, która umożliwia również dzielenie się nowymi ideami. Wszystkie te działania są realizowane w całkowicie zabezpieczonym środowisku, certyfikowanym w tym roku zgodnie z normą ISO 27001.

Plazza

Plazza jest integralną częścią strategii Essentials2020, kamieniem węgielnym programu cyfrowej transformacji pt. „Orange: przyjazny pracodawca w cyfrowym świecie”. Zbudowana jest napięciu podstawowych wartościach:

  • Ogólnoświatowa dostępność – dostępność dla wszystkich pracowników grupy Orange na całym Świecie.
  • Niezależność od platformy – dostępność na wszystkich urządzeniach: smartfonach, tabletach i komputerach.
  • Inteligencja – skupienie na użytkowniku i człowieku, służenie celom biznesowym zarówno pod względem społeczności, jak i współpracy.
  • Otwartość – otwarty ekosystem do tworzenia logiki biznesowej API.
  • Wykorzystywanie usługi OBS – „powered by OBS”: Hosting w chmurze, bezpieczny dostęp, porady i wsparcie, zarządzanie urządzeniem.
campus team

Praca w grupach inspiruje uczestników do dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz wzmacnia wzajemną współpracę. Uczestnicy warsztatów pochodzą i pracują w różnych krajach o różnych tradycjach i kulturze. Dzięki temu mogą być się uczyć od siebie i wzajemnie inspirować.

Aktualnie funkcjonują cztery ośrodki szkoleniowe Orange Campus:w Paryżu, Madrycie, Dakarze i Serocku koło Warszawy. Ośrodek szkoleniowy w Serocku rozpoczął swoją działalność w czerwcu 2011r. i aktualnie organizuje warsztaty menedżerskie zarówno  w języku polskim, jak i w języku angielskim, w których uczestniczą menedżerowie z takich krajów, jak : Mołdawia, Rumunia, Słowacja czy Hiszpania.