OK

najnowsze oferty

Sieć

najczęściej rekrutujemy na stanowiska:

  • Główny Specjalista ds. Systemów Teleinformatycznych
  • Główny Specjalista ds. Analiz Sieci
  • Główny Specjalista ds. Jakości Sieci i Usług

szukamy osób:

  • z doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu nowych funkcjonalności w systemach telekomunikacyjnych
  • ze znajomością monitorowania parametrów pracy sieci telekomunikacyjnych i usług
  • które sprawnie obsługują incydenty oraz nadzorują ich rozwiązanie
  • posiadają znajomość zagadnień związanych z sieciami teleinformatycznymi i światłowodowymi
  • mających silną motywację do pracy oraz gotowość do nauki i podnoszenia kwalifikacji