OK

najnowsze oferty

funkcje wsparcia

Szukamy osób:

  • które mają doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zmian organizacyjnych zgodne z założonymi celami biznesowymi
  • które skutecznie wspierają biznes w zakresie zarządzania zmianą, rekrutacji, rozwoju pracowników, employer brandingu
  • które mają doświadczenia w opracowywaniu dokumentów korporacyjnych, sporządzaniu projektów umów, przygotowywaniu opinii prawnych, udziale w negocjacjach z klientami
  • które analizują różnorodne dane finansowe wraz z formułowaniem wniosków i rekomendacji