funkcje wsparcia

jak łączyć to na stałe

Marcin 3 lata temu zdobył uprawnienia spawacza i wie, że aby powstały rzeczy wyjątkowe, ważna jest trwałość
połączenia. Dlatego tak istotne są „odpowiednie przygotowanie materiału i precyzja wykonania". W pracy też ważna jest stałość. Marcin w Orange jest od 16 lat. Tu zdobywał doświadczenie i szlifował swoje umiejętności.
Obecnie odpowiada za przygotowanie innowacyjnych rozwiązań sprzedażowych dla klientów.
 
Marcin, Bielsko-Biała
Starszy Specjalista ds. Rozwoju i Utrzymania
Systemów Sprzedaży Usług
W zależności od wykształcenia i doświadczenia, możesz dołączyć do zespołu zasobów ludzkich, komunikacji, działu prawnego, finansowego lub działu zakupów. Pracując w Orange będziesz wspierać działania grupy oraz dążyć do zwiększenia naszej przewagi konkurencyjnej oraz poprawy jakości działania wszystkich zespołów.
Stanowiska tego rodzaju umożliwiają współudział w działaniach dotyczących wielu różnych obszarów i struktur organizacyjnych w Orange Polska.