OK

funkcje wsparcia

W zależności od wykształcenia i doświadczenia, możesz dołączyć do zespołu zasobów ludzkich, komunikacji, działu prawnego, finansowego lub działu zakupów. Pracując w Orange będziesz wspierać działania grupy oraz dążyć do zwiększenia naszej przewagi konkurencyjnej oraz poprawy jakości działania wszystkich zespołów.
Stanowiska tego rodzaju umożliwiają współudział w działaniach dotyczących wielu różnych obszarów i struktur organizacyjnych w Orange Polska.

W zależności od wykształcenia i doświadczenia, możesz dołączyć do zespołu zasobów ludzkich, komunikacji, działu prawnego, finansowego lub działu zakupów. Pracując w Orange będziesz wspierać działania grupy oraz dążyć do zwiększenia naszej przewagi konkurencyjnej oraz poprawy jakości działania wszystkich zespołów.
Stanowiska tego rodzaju umożliwiają współudział w działaniach dotyczących wielu różnych obszarów i struktur organizacyjnych w Orange Polska.