aplikuj on-line  Praktyka - Praktyka w Wydziale Wydział Rozwoju i Transformacji Technologii Bezpieczeństwa

Praktyka w Wydziale Wydział Rozwoju i Transformacji Technologii Bezpieczeństwa

ref :ETP1123261 | 06 Mar 2023

aplikuj przed : 30 Apr 2023

Aleje Jerozolimskie 160 - Polska

Twoja rola

  • Zapoznanie się z topologią sieci wewnętrznej Orange Polska oraz zasadami komunikacji pomiędzy poszczególnymi strefami.
  • Zapoznanie się z funkcjonującymi technologiami oraz narzędziami do zarządzania ruchem sieciowym (CloudPortal).
  • Przygotowanie koncepcji analizy ruchu sieciowego w wybranym obszarze sieci pod kątem wykrywania anomalii/ niepożądanego ruchu  - przygotowanie narzędzi do przeprowadzenia analizy w zdefiniowanym zakresie.
  • Przeprowadzenie analizy ruchu wg przyjętych na starcie założeń, opracowanie raportu z przeprowadzonych prac - raport powinien zawierać wnioski oraz rekomendacje działań uszczelniających.

Oczekiwania

  • Bardzo dobra znajomość sieci komputerowych TCP/IP oraz zagrożeń bezpieczeństwa występujących w komunikacji sieciowej.
  • Znajomość technologii firewallingu, routingu oraz proxy.
  • Wiedza na temat zasad projektowania topologii sieci oraz bezpiecznej komunikacji sieciowej (segmentacja, szyfrowanie ruchu, zero-trust architecture itp).
  • Umiejętność analizy ruchu sieciowego z wykorzystaniem popularnych narzędzi/technologii (Wireshark, Tcpdump, Nmap, iptables itp.).

informacje dodatkowe

Zespół zajmuje się poszukiwaniem nowych rozwiązań / technologii z obszaru cyberbezpieczeństwa mających na celu podniesienie efektywności (zarówno od strony technicznej jak i finansowej) systemu ochrony środowiska ICT OPL. W ramach prac prowadzone są testy/wdrożenia/analizy funkcjonalne rozwiązań komercyjnych oraz budowane są autorskie systemy/platformy oparte o  rozwiązania OpenSource

Zainteresowania skupiają się wokół zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa dzięki czemu nie musimy pracować - cały czas poświęcamy na zajmowanie się naszym hobby.

obszar firmy

Cyberbezpieczeństwo

kontrakt

Praktyka

Paid work-study assignment

Only your skills matter

Regardless of your age, gender, origin, religion, sexual orientation, neuroatypia, disability or appearance, we encourage diversity within our teams because it is a strength for the collective and a vector of innovation. Orange Group is a disabled-friendly company: don't hesitate to tell us about your specific needs.

proces rekrutacji

Orange on Glassdoor

Similar offers

Orange Polska SA

Orange Polska

82%

pracowników jest dumnych z pracy w Orange

73%

pracowników rekomenduje Orange jako pracodawcę

76%

uważa Orange za cyfrowego i odpowiedzialnego pracodawcę

Od 2011 roku Orange posiada certyfikat GEEIS (Gender Equality European & International Standard) w około dwudziestu krajach